Enetra logo

Årsoppgjøret – de 8 mest vanlige feilene du må unngå å gjøre!

Den vanligste feilen de fleste gjør når det kommer til årsoppgjøret, handler om at man i utgangspunktet må jobbe kontinuerlig med regnskapet/årsoppgjøret hele året og ikke bare rett oppunder leveringsfristene.  Det gjør at du slipper hastverk, får med deg alle fradrag og unngår i verste fall bøter for å bli forsinket med innleveringen.

Her er vår erfaring av de 8 mest vanlige feilene vi ser at bedrifter gjør og som du må prøve å unngå:

 

Manglende dokumentasjon

Den vanligste fallgruven er manglende orden på bilagene. Hvis du vil unngå å gå glipp av verdifulle fradragsmuligheter som for eks. skattefradrag, så sørg for at du har alle billagene dine tilgjengelig

 

God kommunikasjon

Hvordan er kommunikasjonen med din regnskapsfører? God kommunikasjon er viktig for at du som regnskaps ansvarlig skal få den bistanden du faktisk trenger. God kommunikasjon gjør at regnskapsfører lettere kan se dine behov og gi deg en tilbakemelding som du og de ansvarlige i bedriften forstår.

 

Bestill et grunnkurs i regnskapsføring og regnskapsforståelse for ledelsen i bedriften

De færreste daglige ledere har regnskaps- eller økonomi faglig bakgrunn, ikke la regnskapet stå i veien for en god hverdag. Få bistand og bruk DIN kompetanse på det DU er best på. Noen ganger koster inkompetanse mer enn kompetanse.

 

Periodiseringer

Sørg for at kostnader og inntekter er på riktig periode ved årsskifte. Sørg for å få oppdatert informasjon internt i bedriften din.

 

Bøter

Blir du for sent så venter det bøter. Det er viktig å overholde fristene

 

Dårlig Ajourhold

Sørg for å hold regnskapet så oppdatert som mulig gjennom året. Utfordringene er mange, men manglende oppdatert regnskap kan bl.a føre til avslag på lån i banken og tapte fradragsmuligheter.

 

Årsoppgjøret består av flere enkeltoppgaver

Mange glemmer at årsoppgjøret inkluderer flere oppgaver du må ha orden på. Eks skatteregnskap, skattemelding, næringsoppgave og GF protokoll i tillegg til årsregnskapet.

 

Det er ikke sikkert du får hjelp når du MÅ ha hjelp!

Selv om du har et godt regnskapskontor/regnskapsfører, må du ikke glemme at du er èn av mange kunder. Vær ute i god tid før de endelige fristene. For regnskapsføreren kan dette ha mye å si, da hen har mange selskaper å bistå og døgnet har bare 24 timer. Planlegg i god tid og krev gjerne at regnskapsbyrået ditt setter opp et forslag til tidsplan. Din del av avtalen er å følg den og de anbefalinger du får fra regnskaps ansvarlig.

 

 

portretter 16

Vi jobber med årsregnskapet for mange ulike bransjer og holder oversikten for mange av våre kunder. Hvis du har noen spørsmål eller du opplever problemer du ikke forstår helt rundt årsregnskapet, så ta gjerne kontakt med oss.

Vi kan svare på spørsmål eller vi kan gi deg innsikt i hva som skal til for å sikre prosessen rundt årsoppgjøret.

Ta gjerne kontakt  med meg på

Mobil: 977 37 113

Mail: vb@enetra.no